• Documents societaris (constitució, modificació i dissolució de societats, ampliació de capital, compravendes d'accions i/o participacions)

• Defensa en processos concursals.

• Contractes Mercantils: distribució, franquícia, agència, contractació industrial, prestació de serveis professionals i industrials.

• Reclamacions de quantitat contra societats i administradors responsables.

• Impugnació d’acords socials. Convocatòries judicials de juntes. Solució a conflictes societaris.

• Protecció de Dades