• Divorcis i separacions.

• Reclamació de pensions per aliments.

• Parelles de fet.

• Incapacitacions i tuteles.