• Responsabilitat extracontractual

• Reclamacions per pràctiques bancàries abusives

• Assessorament en la planificació hereditària i en la confecció de testaments

• Tramitació i gestió de l’Impost de Successions

• Donacions

• Associacions, fundacions